Kontakt

Borås Industrirör AB

Adress:
Gässlösav. 28
504 41 Borås

Telefon:
033-41 04 20

E-post:
markus@borasindustriror.se

Kontaktperson
Kontakta oss gärna vid frågor eller
vidare info!

Markus Svensson

Mobil:
0705-42 46 86

E-post:
markus@borasindustriror.se