Borås Industrirör AB

Vi bygger system för fjärrvärme, ånga och kyla, trycksatta ledningar med hård påfrestning som kräver ett högkvalitativt arbetet!

En entreprenör du kan lita på!

Borås Industrirör AB är ett företag som funnit länge i branschen. Du kan lita på att vi gör ett professionellt arbete av hög kvalitet. Vi lämnar också garanti på våra arbeten vilket innebär en trygghet för kunden.

Fjärrvärmeanläggningar av
högsta kvalitet!

Vi är specialister på att bygga. Framför allt utför vi projektering, installation och svetsning för utbyggnad av fjärrvärme-systemet i Borås, Svenljunga och Alingsås med omnejd.

Vi har även möjlighet att koppla in slutkund i systemet samt erbjuder industrianläggning. Våra kunder är främst energibolagen men även VVS-anläggare.

Utbildade licenssvetsare
med erfarenhet!

Vi är utbildade licenssvetsare med hög kompetens och erfarenhet av rörmontage i alla förekommande material. Vi svetsar med flera metoder vilket gör att vi kan välja den metod som är mest lämpad för varje tillfälle.