Företaget

Borås Industrirör AB grundades 1976 av Hans Svensson och Stig Andersson och har sedan dess byggt fjärrvärme och liknande system. Företagets nisch inom rörbranschen har hela tiden varit byggnation av större system och licenssvetsning. År 2001 tog Markus över och äger sedan dess företaget.

Kompetent personalresurs

Borås Industrirör AB har idag fyra anställda och har avtal med externa resurser som hyrs in vid arbetstoppar. Alla anställda är kompetenta att handhava egna projekt och utföra det mesta som kan tänkas uppkomma i branschen.

Svetsning och flamlödning

Svetsning utförs i flera olika metoder på både svart och rostfritt material. Även flamlödning och övriga skarvmetoder ingår i vårt kompetensområde. Svetslicenser enl. EN 287 och EN 288 finns i gassvetsning, el (pinnsvetsning), tig (rostfritt) och flamlödning av kopparrör. Borås Industrirör AB utför skarvmuffning av Logstors stålplast -system, samt övriga kulvertleverantörers skravmuffar om beställaren önskar det.

Uppdragsgivare

Borås Industrirör AB har idag årsavtal med Alingsås Energi AB och Svenljunga Energi AB, där vi utför allt rörarbete på deras nät, kundcentraler och pannanläggningar. Borås Industriör AB utför även ett flertal underhållsarbeten åt den tyngre industrin inom närområdet, t.ex. Borgstena Timber, Borås Tapeter m.fl.