Borås Industrirör AB bygger system för fjärrvärme, ånga och kyla, trycksatta ledningar
med hård påfrestning som kräver ett högkvalitativt arbetet!


Samarbetspartners

                    www.energitriangeln.se